Schola Catharina

Novus Ordo


Overzicht pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6


Tijd door het jaar (Tempus per annum)


26e Zondag door het jaar (Hebdomada vigesima secta per annum, dominica)
Met ondertiteling:
In nomine Domini (Fil. 2, 10.8.11), introitus A  WMP   RealPlayer 
Helptekst voor ondertiteling >>>
Bij het beluisteren van de gzangen kan de tekst als ondertiteling worden weergegeven. Hiervoor zijn de twee ikoontjes naast de titel:  Met ondertitels voor WMP voor Windows Media Player en  Met ondertitels voor RealPlayer voor Real Player. Door deze aan te klikken wordt het betreffende gezang met ondertiteling getoond.

Voor Windows Media Player is het belangrijk dat de instellingen goed staan! namelijk:
WMP 7 Beeld->Hulpprogramma's voor afspelen->Bijschriften
of
View->Now playeing tools->Captions
WMP 9 en
WMP 10
Extra->Opties->Beveiliging->Ondertitels weergeven indien aanwezig
èn
Afspelen->Bijschriften en ondertitels->Aan indien beschikbaar
Omnia quae fecisti (Vgl. Dan. 3, 29-42), introitus B en C  WMP   RealPlayer 
Christus factus est (Fil 2, 8.9), graduale A  WMP   RealPlayer 
Oculi omnium (Ps. 144, 15.16), graduale B en C  WMP   RealPlayer 
Paratum cor meum (Ps. 107, 2), alleluia  WMP   RealPlayer 
Super flumina (Ps. 136, 1), offertorium  WMP   RealPlayer 
Memento verbi tui (Ps. 118, 49.50), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


28e Zondag door het jaar (Hebdomada vogeso,a pctava per annum, dominica)
Met ondertiteling:
Si iniquitates (Ps. 129, 3-4), introitus  WMP   RealPlayer 
Si ambulem (Ps. 22, 4), graduale A  WMP   RealPlayer 
Ecce quam bonum (Ps. 132, 1.2), graduale B en C  WMP   RealPlayer 
Qui timent Dominum (Ps. 113, 11), alleluia  WMP   RealPlayer 
Recordare mei (Est. 14, 12.13), offertorium  WMP   RealPlayer 
Aufer a me (Ps. 118, 22.24), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


29e Zondag door het jaar (Hebdomada vigesima nona per annum, dominica)
Met ondertiteling:
Ego clamavi (Ps. 16, 6-8), introitus  WMP   RealPlayer 
Salvum fac populum (Ps. 27, 9.1), graduale  WMP   RealPlayer 
Lauda, anima mea (Ps, 145, 2), alleluia  WMP   RealPlayer 
Meditabor (Ps. 118, 47.48), offertorium  WMP   RealPlayer 
Domine Dominus noster (Ps. 8, 2), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


30e Zondag door het jaar (Hebdomada trigesima per annum, dominica)
Met ondertiteling:
Laetetur cor (Ps. 104, 3-4), introitus  WMP   RealPlayer 
Unam petii (Ps. 26, 4), graduale A en B  WMP   RealPlayer 
Clamaverunt iusti (Ps. 33, 18.19), graduale C  WMP   RealPlayer 
Lauda, Ierusalem (Ps. 147, 1), alleluia  WMP   RealPlayer 
Domine, vivifica me (Ps. 118, 107.125), offertorium  WMP   RealPlayer 
Laetabimur (Ps. 19, 6), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


31e Zondag door het jaar (Hebdomada trigesima prima per annum, dominica)
Met ondertiteling:
Ne derelinquas me (Ps. 37, 22-23), introitus A en B  WMP   RealPlayer 
Misereris omnium (Wijsh. 11, 24- 25.27), introitus C  WMP   RealPlayer 
Suscepimus (Ps. 47, 10.11.9), graduale  WMP   RealPlayer 
Verbo Domini (Ps. 32, 6), alleluia A en B  WMP   RealPlayer 
O quam bonus (Wijsh. 12, 1), alleluia C  WMP   RealPlayer 
Benedic anima mea (Ps. 102, 2.5), offertorium  WMP   RealPlayer 
Notas mihi fecisti (Ps. 15, 11), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


32e Zondag door het jaar (Hebdomada trigesima secunda per annum, dominica)
Met ondertiteling:
Intret oratio mea (Ps. 87, 3), introitus  WMP   RealPlayer 
Dirigatur (Ps. 140, 2), graduale  WMP   RealPlayer 
Quinque prudentes virgines (Mt. 25, 4.6), alleluia A  WMP   RealPlayer 
Qui posuit fines (Ps. 147, 3), alleluia B en C  WMP   RealPlayer 
Gressus meos (Ps. 118, 133), offertorium  WMP   RealPlayer 
Quinque prudentes virgines (Mt. 25, 4.6), communio A  WMP   RealPlayer 
Dominus regit me (Ps. 22, 1.2), communio B en C  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


33e Zondag door het jaar (Hebdomada trigesima tertia per annum, dominica)
Met ondertiteling:
Dicit Dominus (Ier. 29, 11. 12. 13. 14; Ps. 84), introitus  WMP   RealPlayer 
Liberasti nos (Ps. 43, 8.5), graduale  WMP   RealPlayer 
De profundis (Ps. 129, 1.2), alleluia  WMP   RealPlayer 
De profundis (Ps. 129, 1.2), offertorium  WMP   RealPlayer 
Domine (Mt. 25, 20.21), communio A  WMP   RealPlayer 
Amen (Mc. 11,24), communio B en C  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


Christus, Koning van het heelal (Domini Nostri Iesu Christi universorum regis)
Met ondertiteling:
Dignus est Agnus (Apok. 5, 12; 1, 6), introitus  WMP   RealPlayer 
Dominabitur (Ps. 71, 8.11), graduale  WMP   RealPlayer 
Potestas eius (Dan. 7, 14), alleluia  WMP   RealPlayer 
Postula a me (Ps. 2,8), offertorium  WMP   RealPlayer 
Amen dico vobis: quod vos (Mt. 25, 40.34), communio A  WMP   RealPlayer 
Sedebit Dominus (Ps. 28, 10b, 11b), communio B en C  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


Christus Koning, Vespers (Christus Rex, vesperae)
Met ondertiteling:
Deus in adiutorium meum intende  WMP   RealPlayer 
Te saeculorum principem (hymne)  WMP   RealPlayer 
Super solium (antifoon) ( ps. 109),  WMP   RealPlayer 
Regnum tuum (antifoon) (ps. 144),  WMP   RealPlayer 
Habet in vestimento (antifoon, canticum)  WMP   RealPlayer 
Sedes tua (responsorium breve)  WMP   RealPlayer 
Data est mihi (antifoon, magnificat)  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


Bijzondere Vieringen (Missae ad Diversa)


Requiem, mis- en uitvaartgezangen (Missa pro defunctis, requiem)
Met ondertiteling:
Requiem (4 Ezr. 2, 34.35), introitus  WMP   RealPlayer 
Kyrie  WMP   RealPlayer 
Requiem (4 Ezr. 2, 34.35; Ps. 111, 7), graduale  WMP   RealPlayer 
Requiem (4 Ezr. 2, 34.35), alleluia  WMP   RealPlayer 
Dies irae (Vertaling van Guido Gezelle), sequens  WMP   RealPlayer 
Abolve, tractus  WMP   RealPlayer 
Domine Iesu Christe, offertorium  WMP   RealPlayer 
Sanctus  WMP   RealPlayer 
Agnus Dei  WMP   RealPlayer 
Lux aeterna (Vgl. 4 Ezr. 2, 35.34), communio  WMP   RealPlayer 
Libera me, absoute  WMP   RealPlayer 
In paradisum  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


Geboortefeest Heilige Johannes de Doper (24 juni) (In Nativitate Sancte Ioannis Baptistae, 24 iunii)
Met ondertiteling:
De ventre matris meae (Jes. 49, 1.2), introitus  WMP   RealPlayer 
Priusquam te formarem (Jer. 1, 5.9), graduale  WMP   RealPlayer 
Tu, puer (Lc. 1, 76), alleluia  WMP   RealPlayer 
Iustus ut palma (Ps. 91, 13), offertorium  WMP   RealPlayer 
Tu, puer (Lc. 1, 76), communio  WMP   RealPlayer 
Ut queant laxis, hymne  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


HH. Petrus en Paulus, Apostelen (29 juni) (Sancti Apostoli Petrus et Paulus)
Met ondertiteling:
Nunc scio vere (Act. 12, 11), introitus  WMP   RealPlayer 
Constitues eos (Ps. 44, 17.18), graduale  WMP   RealPlayer 
Tu es Petrus (Mt. 16, 18), alleluia  WMP   RealPlayer 
Constitues (Ps. 44, 17.18), offertorium  WMP   RealPlayer 
Tu es Petrus (1 Petr. 2,2), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


Allerheiligen (1 november) (Omnium Sanctorum)
Met ondertiteling:
Gaudeamus omnes (Ps. 32), introitus  WMP   RealPlayer 
Timete Dominum (Ps. 33: 10, 11b), graduale  WMP   RealPlayer 
Venite ad me (Mt. 11, 28), alleluia  WMP   RealPlayer 
Iustorum (Sap. 3, 1.2.3), offertorium  WMP   RealPlayer 
Beati mundo (Mt. 5, 8, 9, 10; Ps 125), communio  WMP   RealPlayer 
Afspeellijst met deze Gezangen:  WMP   RealPlayer 
Teksten: als PDF-pagina of in als HTML-pagina


Overzicht pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6Home