Schola CatharinaKyriale

Kyrie I
Kyrie, eleison. Heer, ontferm U over ons.
Kyrie, eleison. Heer, ontferm U over ons.
Christe, eleison. Christus, ontferm U over ons.
Christe, eleison. Christus, ontferm U over ons.
Kyrie, eleison. Heer, ontferm U over ons.
Kyrie, eleison. Heer, ontferm U over ons.
Gloria I
Gloria in excelsis Deo. Eer aan God in den hoge.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. En vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Laudamus te. Benedicimus te. Wij loven U. Wij prijzenU.
Adoramus te. Glorificamus te. Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Quoniam tu solus Sanctus tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Want Gij alleen zijn de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Sanctus I
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, de God der hemelse Machten.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge.
Agnus Dei I
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Credo I
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Ik geloof in n God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde, van al wat zichtbaar is en onzichtbaar is.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. En in n Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God.
Et ex Patre natum ante omnia saecula. Vr alle tijden geboren uit de Vader.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Geboren, niet geschapen, n in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.
Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel nedergedaald.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria,
Et homo factus est. en is mens geworden.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden, en aan zijn Rijk komt geen einde.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten.
Et unam, sanctam catholicam, et apostolicam Ecclesiam. Ik geloof in de ne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Ik belijd n doopsel tot vergeving van de zonden.
Et exspecto resurrectionem mortuorum. Ik verwacht de opstanding van de doden
Et vitam venturi saeculi. en het leven van het komend Rijk.
Amen. Amen.
Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis: Onze Vader, die in de hemel zijt;
sanctificetur nomen tuum; Uw naam worde geheiligd;
adveniat regnum tuum; Uw Rijk kome;
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; Geef ons heden ons dagelijks brood;
et dimitte nobis debita nostra, en vergeef ons onze schuld,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
et ne nos inducas in tentationem; en leid ons niet in bekoring;
sed libera nos a malo. maar verlos ons van het kwade.